След двоен ръст на печалбата през първото тримесечие на 2019 година същият период на тази година се оказва далеч не толкова успешен за групата на bTV. Компанията майка Central Media Group (CME), част от която е "БТВ медиа груп", отчита спад на приходите и печалбата за периода януари-март 2020 година.

Ако през първите три месеца на миналата година медийната група у нас отчете ръст от над 121% на печалбата, то за същия период на настоящата тя е с близо 21,3% надолу, а при отчитане на валутните разлики намалението е от 18,5%. Между януари и март оперативната печалба преди обезценки и амортизация (OIBDA) възлиза на 4,818 милиона долара при такава от 6,121 милиона долара 2019 година.

Приходите на "БТВ медиа груп" за разглеждания период са 16,955 милиона долара при такива от 19,293 милиона долара за миналата година. Това бележи спад от 12,1 на сто или от 2,338 милиона долара. При отчитане на валутните разлики спадът е от 9,1%.

Според данните на CME приходите от реклама на българската медийна група са намалели с 19,2% за разглеждания период до 10,175 милиона долара при 12,590 милиона долара за първото тримесечие на миналата година.

"Пазарът на телевизионна реклама в България намалява с постоянен темп от 11% през трите месеца, приключили на 31 март 2020 година в сравнение със същия период на 2019 година", посочват от групата. Като една от причините за това от CME посочват промените в поведението на рекламотаделите в резултат на епидемията от коронавирус.

За цялата група нетните приходи за разглеждания период са с 1,9 на сто надолу на годишна база до 143,816 милиона долара. Печалбата възлиза на над 31 милиона долара.

Официално: Келнер купува bTV в сделка за над 2 милиарда долара

Официално: Келнер купува bTV в сделка за над 2 милиарда долара

Чешкият бизнесмен навлиза наведнъж на 5 пазара, сред които и българския

В края на ноември месец стана ясно, че компанията PPF Group, зад която стои чешкият бизнесмен Петр Келнер и която управлява телекома Telenor в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), ще бъде новият собственик на CME. Сделката за групата е за над 2 милиарда долара.

В CME влизат 30 телевизионни канала на 5 пазара в региона, като аудиторията им достига приблизително 45 милиона души. В България нейна собственост на bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady и Ring. Компанията е представена още в Чехия, Румъния, Словакия и Словения.