Печалбата на британско-хонконгската банкова група HSBC Holdings plc, падаща се на компанията майка, през първата половина на 2021 г. нараства с над 3,5 пъти на годишна база - до 7,276 млрд. долара. Това ясно според финансовите отчети на банката.

Полагащата се печалба на база една акция е $0,36 срещу $ 0,1 година по -рано. Оперативната печалба на банковата група за отчетния период се е увеличила 2,7 пъти - до 9,18 млрд. долара. Нетният лихвен доход е 13,1 млрд. долара, което е спад от 9,7% на годишна база.

Приходите на HSBC намаляват с 4,5% - до 25,551 млрд. долара.

Приходите през второто тримесечие на текущата финансова година намаляват с 3,8% до 12,565 милиарда долара. Нетните приходи от лихви спаднаха с 4,5% до 6,584 млрд. долара. Оперативната печалба на банковата група за второто тримесечие се е увеличила 7,8 пъти на годишна база - до 4,3 милиарда долара.

"Възстановяването на икономическия растеж на много от основните ни пазари повлия положително върху финансовите ни резултати през първата половина на годината. Подобрената икономическа перспектива ни позволи да започнем да компенсираме очакваните кредитни загуби, което беше основен двигател за подобряването на нашата рентабилност", коментира компанията в прессъобщението си.

Групата HSBC Holdings plc е създадена през 1990 г. като компания, която контролира дейността на банката HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), която съществува от 1865 година.