През 2019 г. продължи тенденцията за увеличаване на златните резерви на централните банки. Покупките са движени от растящите опасения за растежа на световната икономика, както и от желанието на някои страни, като Русия, да намалят зависимостта си от долара.

Последните статистики, подготвени този месец, показват, че месечните увеличения на резервите през последните месеци. През октомври нетните покупки достигат здравословните 41,8 тона, но това е 16% спад спрямо септември, когато пък бе записано намаление от 16% спрямо август.

Кои държави увеличиха най-много златните си резерви?

Казахстан - 26,9 тона

Китай - 95,8 тона

Полша - 100 тона

Русия - 139 тона

Турция - 144,8 тона

Кои държави притежават най-много злато в резервите си?

САЩ - 8 133,5 тона, или 77% от общите резерви

Германия - 3 366,6 тона, или 73,2% от общите резерви

Италия - 2 451,8 тона, или 68,4% от общите резерви

Франция - 2 436 тона, или 62,8% от общите резерви

Русия - 2 252,1 тона, или 20,2% от общите резерви

Общо, централните банки по света държат 34 500,85 тона. България е на 52-ра позиция, като притежава 40,5 тона, което е 7,1% от общите резерви.