Резултатите от ежегодното представително проучване "Навици на плащане в Европа" 2019 показват изненадващ дисонанс между сегашните платежни практики и очакванията на компаниите за следващата година.

В редица показатели се наблюдава подобрение в сравнение с предишни години. По-голям процент от фактурите се изплащат навреме, по-малка част от задълженията се просрочват или остават несъбираеми. България се нарежда сред държавите, при които се наблюдава тази положителна насока, с 1% ръст в броя на случаите на своевременно извършени плащания по фактури от страна на потребителите.

Противно на тези положителни резултати, бизнесите докладват все по-песимистичен поглед над бъдещето на вземанията. Близо една четвърт от предприемачите в Европа очакват влошаване на навиците на плащане следващата година. Например Дания, в която тази година компаниите се радваха на 85% редовност на плащанията, се подготвя за понижаване на този процент - броят на компаниите с песимистичен поглед по отношение на навиците на плащане е скочил от 8% миналата година до 13%.

Причината за тази нагласа се крие в прогнозираното влошаване на икономическия климат. Напрежението между Китай и Америкапродължава да нараства, а заедно с него и рискът от глобална икономическа криза. Според тазгодишния доклад "Търговия и развитие" на ООН, ако взаимното повишаване на тарифите между двете държави продължи, ще има широки последици върху световния икономически растеж. Паралелно с това, Брекзит носи със себе си очаквания за силно намаляване на търговията на стоки и услуги между Обединеното кралство и Европейския съюз, независимо от това какви са крайните условия за напускане.

В доклада си по темата, Европейска мрежа за изследване на икономическата и фискалната политика (EconPol) твърди, че намаляването на тарифите и изравняването на стандартите, което се случва като част от евроинтеграцията, води до добри търговски взаимоотношения, но Брекзит елиминира тази полза за Обединеното кралство и Европейския съюз.

Повече информация и статистически данни за навиците на плащане в Европа за 2019г., както и мнения на експерти за условията, които влияят върху тези тенденции, можете да прочетете в статията на ЕОС Матрикс.