Българите преструктурираха семейните си бюджети и разходите в периода ноември 2020 г.-май 2021 г., който включва двата най-дълги локдауна от началото на пандемията. Спестените средства от ресторанти, пътувания и транспортни разходи, бяха пренасочени към реализацията на проекти като ремонт на дома, покупка на по-висок клас употребявани автомобили и медицинско лечение. Този тенденциите се очертават в новото издание на обзора "Потребителският кредит на българина" на БНП Париба Лични Финанси.

В посочения период е отчетен и ръст на средния размер на заявките за потребителски кредити, подадени към БНП Париба Лични Финанси от 14,2%, сравнение с май-октомври 2020 г.

Според експерти от банката банката, дългото време, прекарано вкъщи, доведе до повишено желание за подобрение на жизнената среда и стандарт чрез покупка на ново обзавеждане, на по-скъпи коли и чрез различни подобрения на дома. Осен това на много им се е наложило да увеличат разходите за медицинско лечение и възстановителни терапии след прекаран Ковид или поради други здравословни причини.

Според данните средната сума на заявките за потребителски кредити за ремонт на дома нарасна с почти 25% в сравнение с май-октомври 2020 г и достигна 8 460 лв. Средният размер на заявленията за покупка на употребяван автомобил нарасна с 19,7% до 8 596 лв. Молбите за кредити за покупка на обзавеждане отбелязват ръст от 33% до 5 616 лв., а за лечение - от 27,5% до 5 067 лв. За какво най-често са теглили кредити българите време на пандемията?

В периода ноември 2020 - май 2021 г. българите най-често търсят финансиране за реализация на проекти като ремонт на дома, което съставлява 33,1% от заявките за кредит. На второ място е обединяването на задължения - 28,4% и покупка на употребявани автомобили - 16,3%. Делът на най-търсените кредити не се е променил значително в сравнение с предходните шест месеца. Сред най-често срещаните цели причини за теглене на кредит са и покупка на мебели, семейни тържества, почивки, ремонти на автомобили и плащане на сметки.

Според данните хората са кандидатствали за средно 8 074 лв., а шест месеца по-рано сумата е била беше 7 071 лв.

Още по-значителен ръст - с 18,6% е регистриран при средният размер на заявките за топ 5 цели, които формират близо 90% от всички проекти. Размерът на заявките за обновяване на дома нараства от 6 771 лв. до 8 460 лв. За покупка на употребявани автомобили - от 7 182 лв. до 8 596 лв., а за медицинско лечение - от 3 973 лв. до 5 067 лв. Лек спад от 4% е регистриран при средния размер на кредитите за обединяване на задължения - от 9 991 лв. през май-октомври 2020 г. до 9 582 лв. през ноември 2020 г.-май 2021 г.

Има значителна промяна при търсенето на кредити за забавление. Средната сума на заявките за семейни тържества нараства с 40% от 4 561 лв. до 6 383 лв. Най-значителен ръст е отчетен при заявките за кредити за почивки - 216% от 2 217 лв. до 7 014 лв. Тези две цели формират около 2% от всички молби за кредит.

Според БНП Париба Лични Финанси, много често тези кредити за били използване за създаване на "домашни офиси" или "класни стаи", с които работата и ученето от дома да са по-приятни.

За посочения период е отчетен и ръст на средната сума на заявките за лечение. Промяната е от 27,5% от 3 973 лв. до 5 067 лв. Обяснението е пандемията, заради която се повишиха разходите на хората за лечение и възстановителни терапии. Отново с пандемията, когато много хора загубиха работата си, се обяснява и ръстът на средната сума на заявките за плащане на сметки. В периода ноември 2020 г.-май 2021 г. тя нарасна с 28% и достигна 3 120 лв.

Над 51% от заявките за кредит са подадени онлайн

През ноември 2020 г. -май 2021 г. този дял достига 51,4%, а в предишните 6 месеца е едва 45%. В същото време делът на заявките, подадени по телефона или в офис намаля с около 3% всеки. Хората използват интернет не само за кандидатстване за кредит, но и за следпродажбено обслужване.

Мъжете кандидатстват за кредит за покупка и ремонт на автомобили, а жените - за семейни тържества и здравни грижи

В посочения период 50% от исканията за потребителски кредити са подадени от хора на възраст 30-49 години. В същото време заявките с най-висок среден размер - 9 932 лв., са подадени от хора на възраст 50-59 години. Те кандидатстват за най-големи кредити за обединяване на задължения - 11 796 лв., което е с 25% по-високо от средната заявка за такива проекти.

Според данните на БНП Париба мъжете са подали 54% от заявките за кредит, а жените - 46%. Мъжете най-често искат заеми за покупки на автомобили втора ръка - 68,2% от заявленията за подобни проекти и ремонти на автомобили - 77,9% от заявките. Дамите финансират с потребителски заеми лечение - 59% от заявките за тази цел и семейни тържества - 60,5% от заявленията за кредит за сватби, рождени дни, абитуриентски балове и така нататък.