Модерното общество възприема кредитирането по съвсем различен начин. Днес, кредити се теглят за всякакви поводи, някои от тях са оправдани, някои - не толкова. Ако преди време се теглеше кредит при много специални или спешни случай, то днес почти няма домакинство без нито един кредит. Това е на основа на стабилната финансова ситуация на кредитните институции в страната, на валутната стабилност и не на последно място на растящите потребности на населението. Днес има десетки различни видове кредити - потребителски, ипотечен, бърз кредит, кредит до заплата и др. Не всеки обаче успява да подпише добри условия при кандидатстването за заем. Според Minizaem.bg всеобща практика е, да се тегли втори кредит, за да се покрие първия, ако изскочат по-добри условия и това е така нареченото рефинансиране на кредит. Има разлики в условията за рефинансиране, спрямо това какъв вид е кредитът. Точно това ще разгледаме сега: какви са различните видове рефинансиране при бърз кредит, потребителски и ипотечен.

Рефинансиране на бърз кредит

Години наред, бързите кредити се бореха за добра слава, за да изградят доверие в клиентите си. Днес, това вече е факт и си личи по хилядите хора, които кандидатстват за заеми от кредитните институции. Какви са обаче причините, даден човек да кандидатства за втори кредит, с който да рефинансира първия от фирма за бързи кредити?

  • Всичко се крие в условията по кредитите. Ако новият заем е с по-добри условия, които ще позволят по-голяма гъвкавост на клиента, то тогава той няма причина да не кандидатства за такъв кредит. Естествено, ако има финансово възпитание. Възможно е да преговори по-ниски вноски и дори по-ниска лихва. Това се случва, защото фирмите за кредити, точно както всяка финансова институция в България, си държат на клиентите и се опитват да изградят лоялност в тях. Най-добрият начин за това е да им предложат добри условия, когато клиентите използват повече от 1 техен продукт;

  • Друга причина може да бъде финансово затруднение на клиент. Макар да няма кредитна институция, която да даде умишлено заем на човек, който няма възможност да го върне, случва се хората да нямат достатъчно финанси да покрият вноска или вноски. Винаги е възможно да настъпят неочаквани събития, които да влошат ситуацията им. В такъв случай, най-добрата реакция на клиентите е да се свържат с кредитната институция и да поискат заем за рефинансиране. Дори могат да кандидатстват за малко по-висока сума, която да им покрие трудностите за момента.

Снимка 468882

Не е препоръчително да се рефинансира бърз кредит от друга кредитна институция, защото техните такси и лихви, сумарно може да излизат повече отколкото подписаните за първия кредит. Отделно, ще трябва да се премине отново през всички проверки за доходи, през ЦКР, НАП и др. Не е рядкост и новата кредитна институция да откаже заем за рефинансиране, защото лицето вече има един тежък кредит. Като цяло, това е доста рисков подход, при който много неща трябва да се вземат предвид и никой не може да гарантира успех.

Рефинансиране на ипотека

Ипотеките са много големи кредити, които се отпускат за да се закупи някакъв имот. При тях, освен оценка на клиента, се прави и оценка на имота и на база на него се определя сума за отпускане и съответно условията вървящи с нея. Тоест рефинансирането на имот, означава нова оценка на имота и нови лихви. Ипотечните кредити са за дълги срокове, тоест лихвите им са ниски, обаче като се сумират, се образува доста голяма сума. Това е и причината, най-малката промяна в тях да има отражение в хиляди левове. Оценката на имота е важна, защото може цената вторият път да е по-ниска, следователно да падне и сумата и лихвата. Тоест пазарът на недвижими имоти е от съществено значение и хората имащи вече ипотека трябва да го следят внимателно.

Снимка 468881

Друга особеност при рефинансирането на ипотеките е, че трябва да се приключат договорните отношения с едната кредитна институция и да се започнат нови с втората. Това означава, че първата ще загуби лихвата от оставащия период на покриване на кредита, тоест напълно вероятно е да има някаква неустойка по договора, която трябва да пресметнете, дали ще е изгодно да покриете. За да може да сте на плюс трябва разликата в лихвите и таксите да е във Ваша полза.

Рефинансиране на потребителски кредит

Потребителските кредити се раздават от банките, под техните условия. Това обаче означава, че и рефинансирането от тях ще е под техните условия. Банките, като цяло, изискват повече документи, когато отпускат кредит, спрямо фирмите за бързи кредити. Когато става въпрос за рефинансиране на друг кредит, документите стават още повече. Основната причина е, че подлагат на съмнение платежоспособността на клиента, който има нужда от рефинансиране. Това веднага затяга отпускането на нови средства и поражда условия, като обезпечения, външни гаранти или поръчителство. Всички тези неща са нужни на банката, за да може да е сигурна, че клиентът ще е отговорен и лоялен към взетите пари и ще ги връща редовно и в срок. Освен това се изискват и документи за доказване на доход, тоест постоянен трудов договор или някакви сигурни дивиденти. Сами се досещате, че не всички могат да отговорят на подобни условия. Отделно, да си намериш гарант за заем, дори и сред приятелите ти, не е много лесно.

Всичко това може да се пропусне с кредит от фирма за бързи кредити. Те не изискват поръчители или гаранции, когато отпускат кредит за рефинансиране, за разлика от банките. При тях е нужно лицето да има навършени 18 години, както и валидна лична карта.