Зелената сделка в ЕС сложи своя отпечатък върху банковия ни сектор много преди Националния план за възстановяване и устойчивост да влезе за пръв път за разглеждане в Европейската комисия. Първите специализирани кредитни продукти на банките, свързани с целите на зелената сделка, се появиха на нашия пазар още през 2020-а, а днес почти всяка банка у нас има поне по два такива продукта.

Национална статистика за общия обем на такива заеми засега няма, но е сигурно, че всяка година банковата ни система сключва подобни договори за стотици милиони левове. Стимулите за това са няколко, като от една страна стои натиска на енергийните цени, които принуждават и граждани и фирми да правят инвестиции, за да намалят разходите си за ток, отопление и вода, от друга страна са настоящите и бъдещи европейски програми, позволяващи получаването на грантове и гаранции за подобни енергоспестяващи и екологични проекти, и от трета са очакваните регулации спрямо банките, които да увеличат степента на риска и от там цената за кредитиране на всички фирми, проекти и инициативи, които не допринасят за подобряване на екосредата и за намаляване на въглеродните емисии. С други думи, да си "еко" става финансово и икономически изгодно както за гражданите и фирмите, така и за техните кредитори - в случая банките.

Към настоящия момент всички кредитни институции у нас имат два основни продукта, свързани със зеленото кредитиране. И УниКредит Булбанк, и Банка ДСК, и ОББ, и Пощенска банка, и ПИБ, и Райфайзенбанк (България), и ББР, и ПроКредит Банк, и БАКБ, и Инвестбанк, и някои други банки предоставят специализирани зелени заеми или кредити с облекчени условия за зелени сделки. При повечето банки специализираните кредити са насочени предимно в две посоки. Едната е за финансиране на фирмите, които искат да изградят малки възобновяеми енергоизточници най-вече за задоволяване на собствените си потребности.

Втората посока е финансирането на покупката на хибридни и електроавтомобили. Отделно от това са кредитите за създаване на енергомощности със среден и голям капацитет. Тук прави впечатление по-разгърната програма на ПроКредит Банк, която изрично е оказала, че кредитира зелени инвестиции в машини и оборудване, отоплителни и вентилационни системи, съоръжения и материали намаляващи енергопотреблението, отоплителни и вентилационни системи, транспортна техника, соларни панели и термопомпи и т. н.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Всички банки предоставят по специализираните си зелени сделки облекчени условия като срокове и схеми за погасяване, гратисни периоди, изисквано обезпечение, самоучастие и дават възможност за включване в гаранционни схеми.

Планът за възстановяване и устойчивост създава нови перспективи за финансиране на зелени проекти и инициативи от банките, предвид милиардите, които се очакват да дойдат от ЕС в този сектор както за бизнеса, така и за домакинствата. И като стана дума за домакинствата е добре всички банки да помислят за създаване на специализирани кредити за зелени инициативи насочени именно към гражданите. Защото повечето, ако не всички досегашни продукти, са насочени към бизнеса - микро, малък, среден и голям. Това се отнася дори за хибридните и електромобили. Поне такова усещане оставят анонсите от сайтовете на банките.

А гражданите са много сериозен потенциал за зелено кредитиране предвид сериозния ръст на жилищните заеми и сделките за покупка на жилища въобще у нас. Например биха могли да се предложат пакети за жилищни кредити при облекчени условия, ако в тях бъдат включени покупката и инсталацията на енегроспестяващи отоплителни и допълващи електрически системи и/или на изолационни материали. Същите кредити но стокови могат да се предложат и на желаещите да реновират вече притежаваните от тях жилища. Това е златна мина, която ще подобри условията на живот, екосредата и ще допринесе за развитието на бизнеса и търговията.

Прибавянето на подобни продукти към вече съществуващите зелени кредити ще увеличат бонусите на банките в няколко посоки: увеличаване на доходния кредитен бизнес: намаляване на риска и свързаните с него разходи по кредитния портфейл доколкото зелените кредити ще се третират по-толерантно на регулативно ниво: и не на последно място подобни заеми ще допринесат за повишаване на репутацията на банките както сред клиентите, на индивидуално ниво така сред обществото.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.