Износът на Великобритания за страните от ЕС се е свил с рекордните £20 милиарда само за 20 месеца, според новите данни на Службата за национална статистика (ONS), цитирани от британските медии. През 2021 година продажбите за ЕС са спаднали повече, отколкото е износът, за която и да е друга страна в света.

Спадът на изноза към Европейския съюз е спаднал с 12 процента, а с 6 процента е намалял и износът към страни извън Евросъюза. Общият спад е в р размер на 10 процента.

Като основни причини са посочени прекъсването на веригата за доставки, новите търговски бариери и допълнителната бюрокрация.

Вносът извън ЕС е по-голям от вноса от ЕС

В резултат на това годишният внос на стоки от Великобритания извън ЕС надхвърли стойността на вноса от общността за първи път от началото на воденето на такава статистика от страна на ONS през 1997 година.

Миналата година вносът от най-близкия търговски партньор на Обединеното кралство - ЕС, възлиза на £22,2 милиарда в сравнение с £25,4 милиарда от всички други страни през 2021 година.

Тези цифри са абсолютното доказателство за въздействието на Брекзит върху търговията на Великобритания, коментират експерти, цитирани от финансовия сайт City A.M.

Други фактори са ограниченията, пред които бяха изправени шофьорите на камиони в началото на 2021 година, както и кризата в глобалната верига за доставки.  

Китай и Индия

Същевременно, миналата година вносът от Китай достигна най-висока си стойност за всички времена, въпреки нарастването на разходите за доставка. Това ясно показва, че предприятията във Великобритания вече не разчитат толкова на Европа.

Лондон се надява преговори за свободна търговия с Индия също да допринесат положително за вноса на страната и за британската икономика като цяло, но към момента цялостната картина не изглежда много добре.

Колкото до Обединеното кралство и Европа, Брекзит може да намали износа на Великобритания за ЕС със 7,73% до 2025 година, според нов анализ на City IG Group, публикуван през януари.

Възползващи се държави

Това се дължи до голяма степен на факта, че по-малките държави от ЕС се възползват от излизането на Великобритания от Европейския съюз, се посочва в доклада на брокерската компания City IG Group, оценяващ данните за износа, за да се определи въздействието на Брекзит върху международната търговия и да се покажат областите на потенциален растеж.

Първите три държави, които вече са се възползвали, са Финландия, Люксембург и Португалия. Други, които се облагодетелстват от вакуума, оставен от Великобритания са Ирландия, Хърватия, Гърция, Литва и Кипър, като най-голямото пропорционално увеличение се наблюдава на места, където търговията в началото е била по-малка.