На вчерашната пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, Милена Ангелова - Изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на ЕИСК представи пред членовете на ЕИСК и пред германският федерален министър на икономиката и технологиите Михаел Глос виждане за областите, в които България би могла да има съществен принос за постигането на приоритетите на Германското председателство.

Като официален гост на пленарната сесия на ЕИСК, министър Глос изложи приоритетите на Германското председателство на ЕС по отношение на успешното проектиране на икономическото, социално и екологично бъдеще на Европа. В отговор, Ангелова отбеляза, че приоритетите на Германското председателство са насочени към постигането на общ успех, при сътрудничество и координиране на усилията на всички страни - членки на ЕС.

"България споделя разбирането за значимостта на приоритетите на Германското председателство по отношение на успешното проектиране на икономическото, социално и екологично бъдеще на Европа", заяви още Ангелова.

България може да допринесе особено много за изпълнението на приоритетите на ЕС в следните насоки:

  • Подобряване на условията за засилване на конкурентоспособността на индустриалния сектор посредством споделяне на опита на България за постигането на устойчив темп на икономически растеж над 4% годишно след 2000 г., като за 2005 г. брутният вътрешен продукт на България нарасна с 5.5% в реално изражение, а за 2006 г. - с над 6 %.
  • Интегриране на българския капиталов пазар, който може да се твърди, че е добре развит, тъй като и законодателството ни в това отношение е много добро, с Европейските капиталови пазари, посредством приватизиране на БФБ и споделяне на опита на публичните компании в България и добрите им практики по отношение на инициативи за корпоративна социална отговорност.
  • Осигуряване на сигурно, екологично и конкурентно снабдяване с електричество - посредством изграждането на петролопровода Бургас - Александруполис, за което вече бе постигнато съгласие, както и по отношение на търсенето на механизми, осигуряващи енергийната стабилност на Балканите след закриването на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй.
  • Интегриране на България в изпълнението на съвременната Европейска транспортна политика - посредством изграждането и поддържането на адекватна българска транспортна инфрасктруктура, включително продължаване на работата по изграждането на Коридор 8, тъй като страната ни осигурява ключови за ЕС транспортни комуникации.
  • Като външна граница на ЕС България има сериозна роля за засилване на сигурността и за ефективния контрол върху миграцията.
  • България може да бъде пример за интеграция и междукултурен диалог, споделяйки българския модел на разбирателство между различни етнически групи в страната.
  • България може да играе важна роля и като център на стабилност на Западните Балкани по отношение разширяването на зоната на европейска сигурност и стабилност.