Потребителските цени в САЩ през май са нараснали с 5% на годишна база и са се покачили с 0,6% на месечна база, се казва в прессъобщение от Министерството на труда на страната.

Министерството отбелязва, че ръстът на потребителските цени през май в годишно изражение се е превърнал в рекорд от август 2008 г., когато цифрата е 5,4%.

Анализаторите, анкетирани от портала Daily FX, очакваха потребителските цени да нараснат с 4,7% на годишна база и с 0,4% на месечна основа.

В края на април годишната инфлация в САЩ е била 4,2%, а месечна - 0,8%.

Базовата инфлация в САЩ - без цените на храните и енергията, през май се покачва с годишен темп от 3,8%, а спрямо предходния месец цените са се повишили с 0,7%. И двата показателя се оказаха по-високи от прогнозите на анализаторите, които очакваха техен ръст съответно от 3,4% и 0,4%.

Индексът на базовата инфлация в годишно изражение, както посочва Министерството на труда, стана най-високият от юни 1992 г. насам.

Цените на храните в САЩ през май се повишиха с 0,4% на месечна база, докато цените на енергията останаха непроменени. За година цените на храните се покачиха с 2,2%, а на енергийните ресурси - с 28,5%.