Световната икономика няма да успее да се възстанови напълно през тази година след щетите, нанесени от пандемията през 2020 г., казват от International Labour Organization, като изчисляват, че Covid-19 е унищожил еквивалента на 255 млн. работни места.

Дори и при най-оптимистичния сценарий, изработените часове през 2021 г. ще бъдат по-ниски от предкризисните нива, се сочи в доклад на ILO, цитиран от Bloomberg. Според базовия сценарий световната икономика ще приключи годината с еквивалента на 90 млн. по-малко работни места.

"Признаците на възстановяване, които виждаме, са окуражаващи, но все още крехки и несигурни", казва Гай Райдер, генерален директор на ILO. "Трябва да помним, че нито една страна или група може да се възстанови сама".

Щетите, нанесени от пандемията през 2020 г., са безпрецедентни и са с четири пъти по-големи отколкото по време на кризата от 2009 г.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. намалението на изработените часове е 4,6% — или еквивалент на 130 млн. работни места — и е под първоначалните прогнози.

В песимистичния сценарий, при който прогреса при имунизацията на населението е бавен, загубите за пазара на труда ще останат на постоянно ниво през цялата 2021 г.