Глобалният дълг се е повишил до рекордните 237 трилиона долара през четвъртото тримесечие на 2017 г., скачайки с над 70 трилиона долара за последните 10 години, според анализ на Института за международни финанси.

Глобалният дълг достигна рекордни $233 трилиона

Светът вече дължи $233 000 000 000 000

Но има и добра новина

В развитите държави дългът на домакинствата като процент от БВП достигна най-високите стойности в Белгия, Канада, Франция, Люксембург, Норвегия, Швеция и Швейцария. Ирландия и Италия са единствените развити икономики, в които дългът на домакинствата като процент от БВП е под 50%.

Двете държави, които са натоварени с половината от глобалния дълг

Двете държави, които са натоварени с половината от глобалния дълг

То възлиза на 80% от световната икономика

Това е тревожен сигнал, предвид факта, че лихвените проценти започват да се покачват в световен мащаб.

Същевременно съотношението на световния дълг към брутния вътрешен продукт спада за пето поредно тримесечие, след като световният икономически растеж се ускори. Дългът в момента е 317% от световния БВП или 4 процентни пункта под пика от третото тримесечие на 2016 г., отчитат експертите.

Държавите с най-големи дългове в света

Държавите с най-големи дългове в света

Сред тях има и няколко европейски страни

Сред развиващите се пазари дългът на домакинствата към БВП се доближава до паритет в Южна Корея със стойност от 94.6%.