Темповете с които нарастват банковите заеми намаляват през февруари. Според паричната статистиката на БНБ. в края на февруари 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 81.238 млрд. лв. (46% от БВП) при 80.668 млрд. лв. към януари 2023 г. (45.6% от БВП). През февруари 2023 г. те се увеличават на годишна база с 12.4% (13% годишно повишение през януари 2023 година).

Според БНБ изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 140.5 млн. лева. К

Данните от Паричната статистика показват, че кредитите за фирмите нарастват с 8.7% на годишна база през февруари 2023 г. (9.9% годишно повишение през януари 2023 г.) и в края на месеца достигат 41.490 млрд. лв. (23.5% от БВП).

Заемите за домакинствата са 33.655 млрд. лв. (19% от БВП). Спрямо февруари 2022 г. те се увеличават с 14.8% (14.8% годишно повишение през януари 2023 година). Жилищните кредити са 16.816 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.1% (17.9% годишно увеличение през януари 2023 година). Потребителските заеми възлизат на 15.209 млрд. лв. и се увеличават с 12.3% спрямо февруари 2022 г. (12.5% годишно повишение през януари 2023 година).

На годишна база другите кредити нарастват със 7.7% (8.9% годишно повишение през януари 2023 г.), като достигат 401.7 млн. лева. Заемите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11.9% на годишна база през февруари 2023 г. (12.1% годишно повишение през януари 2023 г.) и в края на месеца са 432.8 млн. лева.