Технологичният комплекс "София Тех Парк" вече има ново ръководство. Новите трима изпълнителни директори са проф. Николай Андреев, Тодор Ангелов и Живка Такева.

Проф. Николай Андреев ще отговаря за развитието на научно-изследователската и развойна дейност, а също ще помага за контактите с чуждестранни партньори.

Тодор Ангелов ще се занимава с тръжните процедури и документация и ще съдейства за привличането на европейски средства. Той е бивш ръководител на юридическата дирекция на Министерството на туризма.

Живка Такева ще отговаря за комуникацията с държавните институции, както и за бъдещото териториално разгръщане на парка. Тя е бивш зам.-областен управител на София и дъщеря на дългогодишната синдикалистка Янка Такева.

Никой от тях обаче няма особен опит в сферата на технологиите. 

Като причини за смяната на досегашното ръководство се изтъкват по-бавното привличане и недостатъчните по обем инвестиции, бавещите се резултати в научно-изследователската дейност, както и несъбраните вземания на компанията.

Именно при досегашните директори дружеството за пръв път излезе на печалба и започна реално да работи като високотехнологичен парк. 

Новият управителен съвет е натоварен с "амбициозни цели" за привличане на нови инвеститори, бързо осигуряване на свеж финансов ресурс и по-добро разгръщане на научно-изследователската и развойна дейност.

Това е поредната промяна в управлението на държавното дружество през последните няколко месеца. В средата на март избухна конфликт между технологичният предприемач Ивайло Пенчев и ръководството на "София Тех Парк", който доведе до смяна на управленския състав на държавната фирма.

Мотивите бяха, че тогавашното ръководство "работи бавно и има пропуски".