Темата със смога в София се оказа една от най-обсъжданите в медиите и в социалните мрежи през седмицата, но имаше причина за това. И докато Столична община готви мерки срещу замърсяването на въздуха, съседна Македония има конкретен план откъде да започне борбата с него.

Новото правителство в Скопие е взело решение да наеме дронове, които да търсят и да следят причинителите на гъстия смог, обхванал страната тези дни.

"Сключихме сделка за наемането на два дрона, като те ще проверяват всички райони, където данните показват завишено замърсяване", коментира ръководителят на Държавния инспекторат по околна среда Мирослав Богдановски, цитиран от Balkan Insight.

По неговите думи с помощта на летателните машини властите ще откриват по-лесно нарушителите най-вече в лицето на компаниите в индустриалното производство, които в миналото са избягвали сътрудничеството с инспекторите от ведомството.

"Често, когато инспекторите правят проверка на потенциален замърсител привечер или през нощта, тъй като тогава изхвърлянето на вредни емисии е най-високо, въпросните фабрики са затворени. Дроновете ще проверяват дали има активност в предприятия, които официално са обявили, че не работят през нощта", обяснява Богдановски.

В бъдеще ще бъдат наети и експерти, които да измерват нивото на замърсяване на въздуха на момента. Те ще бъдат в екип с инспекторите от Държавния инспекторат по околна среда.

Както през последните няколко зими и през тази Скопие страда от смога, покриващ целия град. Според измерванията тази седмица концентрацията на фините праходи частици отвида PM10 е надхвърлила 1000 микрограма на кубичен метър въздух. Това е 20 пъти над нормата от 50 микрограма и поставя македонската столица сред най-замърсените градове в света.

За сравнение през тази седмица финните прахови частици от вида PM10 в София бяха около 200 микрограма на кубичен метър. Това означава, че в Скопие въздухът е близо 5 пъти по-мръсен, отколкото в българската столица.