Горивата, произвеждани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, вече изцяло отговарят на изискванията на Европейски съюз, които ще влязат в сила от началото на 2007 г., съобщава дружеството на интернет страницата си.

От 1 ноември 2006 г. автомобилните бензини и дизеловото гориво произвеждани от дружеството за вътрешния пазар и за износ, покриват напълно изискванията на стандарта Евро-4.

Текущото производство в „ЛУКОЙЛ Нефтохим", както и всички запаси от горива в продуктопроводите и продуктовите бази на „ЛУКОЙЛ България" са в съответствие със стандарта Евро-4.

С бензини и дизелово гориво отговарящи на Евро -4 са заредени и бензиностанциите от веригата „ЛУКОЙЛ" у нас.

Така бургаският нефтозавод изпълни предсрочно правителствената разпоредба от 1 януари 2007 г. на територията на страната да се произвеждат и продават само горива, отговарящи на стандарта Евро-4.

За постигане на изискванията на новия евростандарт „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД вложи значителни инвестиции в реконструкцията и модернизацията на редица технологични инсталации, както и в строежа на нови технологични обекти.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим" изпълнява дългосрочна програма за развитие, която предвижда и занапред качеството на произвежданата продукция да е в пълно съответствие с нарастващите изисквания на ЕС, а дружеството да се утвърди като лидер на пазара в Югоизточна Европа.

През периода 2009-2011 г. ще бъдат изградени три големи инсталации, които ще осигурят производството на горива по стандарта Евро- 5.