Военното министерство постави седем условия, за да бъде отдадено на концесия летището в Пловдив.

Едно от тях е да не се заплащат летищни такси и летището да се използва при учения на НАТО.

Министърът на отбраната Веселин Близнаков е изпратил писмо до министъра на транспорта, в което се настоява да се посочат военните летища, предвидени за концесия от транспортното ведомство.

Припомняме, че по думите на траспортния министър до края на април трябва да има ясен отговор, кога ще се инвестира в Летище-Пловдив.

По предварителни данни до края на март трябваше да приключи процедурата по прехвърляне на собственост в Летище-Пловдив от Министерството на отбраната на Министерството на транспорта, за да започне процедурата по подготовка на аеропорта за концесия.