До месец ще отпадне застраховката "Зелена карта" за българските автомобили, каза в Русе зам.-председателят на Комисията по финансов надзор Ралица Агайн.

Предстои да отпадне граничният контрол за "Гражданска отговорност", след подписано многостранно гаранционно споразумение.

Очаква се решение на Европейската комисия, за да не се проверяват българските автомобили на територията на ЕС за застраховка и "Зелена карта", уточни още тя, цитирана от Ruseinfo.

Същевременно всеки автомобил без "Гражданска отговорност" и претърпял ПТП в страна от ЕС ще води до финансови последици, поемани от държавата /Гаранционния фонд/.

Ангажимент на България към ЕС е да поддържа минимум съотношение застраховани и регистрирани автомобили 90 %. През миналата година процентът е бил 97%.

През първите месеци на членство има тенденция за спад, особено в малките населени места. В момента той е 90.07 % при 91.72 % през февруари.

Глобите за незастраховани МПС у нас са увеличени от 400 на 600 лева. Те се прилагат и към водача, независимо дали е собственик.

Предстои съвместно с МВР да се направи акция по изпращане на предупредителни писма, с които да се призоват неизрядните граждани да застраховат в 14 - дневен срок полица "Гражданска отговорност".

В противен случай ще се търси отговорност - списък на нередовни собственици на МВР. Сега Гаранционният фонд предявява иск към водача на незастрахования  автомобил. Очаква се това да стори въпросния човек, като фонда се явява временен кредитор.