Най-голямата банка в Германия - Deutsche Bank, обяви, че планира "значителни съкращения" през 2018 година, съобщава Bloomberg. Според официалната позиция на ръководството на финансовата институция тези действия ще засегнат операциите им в САЩ и Азия.

От нея става ясно още, че банката ще се фокусира повече върху европейския си бизнес. Тези действия са свързани със стратегията й за намаляване на разходите.

Новината за съкращенията беше съобщена след представянето на финансовите резултати за първото тримесечие на годината.

Според данните печалбата преди облагането с данъци за периода януари-март е в размер на 432 милиона евро, което е значителен спад в сравнение със същите месеци на предходната година. Тогава тя беше в размер на 878 милиона евро.

Нетната печалба възлиза на 120 милиона евро спрямо 575 милиона евро за миналата година.

За разглеждания период нетните приходи са 7 милиарда евро, което показват спад с 5%.