Приходите от нощувки във всички места за настаняване през януари 2019 г. достигат 51.1 млн. лв., или с 2.2% повече в сравнение с януари 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 3.8%, така и от чужди граждани - с 1%, отчита Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата е 25.9%, като намалява с 0.7 процентни пункта в сравнение с януари 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 37.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.3%, и с 1 и 2 звезди - 14.1%.

Нощувките във всички места за настаняване са 889.9 хил., или с 2.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 6.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През януари в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.2% от нощувките на чужди граждани и 32.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.1 и 30.0%.

Броят на пренощувалите лица през месеца се увеличава с 2.6% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 382.8 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите, така и при българските граждани, съответно с 5.6 и 0.7%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари са 229.1 хил. и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 153.7 хил. и са реализирали средно по 2.8 нощувки, като 75.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

През януари в страната са функционирали 1 872 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.9 хил., а на леглата - 113.6 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.2%, докато леглата в тях остават на същото ниво.