Датската компания за мебели JYSK завърши изграждането на модерна фотоволтаична централа в дистрибуционния си център в Божурище. Соларният парк е инсталиран на покрива на сградата, а мощността му е 350 kWp, изцяло за собствено потребление. 

Очаква се фотоволтаичната инсталация да произвежда 370 MWh годишно, което ще покрива 15% от годишните нужди на електроенергия на логистичния център. Така, JYSK България ще спестява 580 тона въглеродни емисии годишно.

JYSK инвестира €12 милиона за разширение на базата си в  Божурище и отваря нови магазини

JYSK инвестира €12 милиона за разширение на базата си в Божурище и отваря нови магазини

Строителните дейности в Божурище трябва да приключат до ноември тази година

"Несъмнено, в действителността, в която живеем днес, всеки бизнес трябва да е отговорен към климатичните промени и да предприема необходимите мерки за намаляването на въглердония си отпечатък. Една от основните ни цели в тази посока е до 2030 г. JYSK да успее да намали въглеродните емисии с 50%. В тази връзка планираме инсталирането на още 200 kWp през 2023 г.", сподели Венцислав Чавдаров, логистичен директор Балкани, JYSK ДЦБ.

Изграждането на фотоволтаичната централа е част от амбициозната цел на компанията до 2050 г. да постигне 100% климатична неутралност. Инвестициите на компанията в тази посока са и във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и зелена електроенергия.

JYSK планира нови 5 магазина след рекордна година на българския пазар

JYSK планира нови 5 магазина след рекордна година на българския пазар

Веригата притежава 35 обекта у нас, в които работят над 300 души

През последните няколко години почти всички търговски обекти на JYSK, дистрибуционни центрове и всички офис обекти на веригата преминаха към по-ефективно LED осветление, а от 2022 г. насам електроенергията, директно използвана от JYSK, идва от възобновяеми източници.