Поредно тримесечие на спад отчита българският телеком Мтел. За месеците между януари и март печалбата на компанията преди лихви, данъци и амортизация е с 16% надолу до 28,2 милиона евро, става ясно от данните на собственика на фирмата - австрийската Telecom Austria Group.

Общо приходите на оператора обаче са нараснали до 103,5 милиона евро през разглеждания период в сравнение с 97 милиона евро за същия период на предходната година.

За разглеждания период Мтел отчита нов спад на абонатите на мобилни услуги от 0,8%. Така към края на март те са 4,090 милиона души. Намалението се дължи основно на сегмента на предплатените услуги.

Цялата Telecom Austria отчита увеличение на общите приходи с 4,1 на сто до 1,058 милиарда евро от 1,017 милиарда евро за същите месеци на 2016 година.

Печалбата на цялата група също нараства, но с по-бавен темп - с 0,6 на сто до 339 милиона евро. За целия бизнес на корпорацията обаче се наблюдава свиване на сегмента на предплатените услуги.

Печалбата и приходите на Мтел спадат за деветмесечието на 2016-а

Печалбата и приходите на Мтел спадат за деветмесечието на 2016-а

Това показват резултатите на Telecom Austria Group