Българският телеком Мтел отчита спад на приходите и на печалбата през първите девет месеца на годината. С 0,8% са намалели общите приходи на компанията до 303,3 милиона евро в сравнение със периода между януари и септември 2015 година. Това показва финансовият отчет на компанията майка на българския оператор - австрийската Telecom Austria Group.

"На пазара в България продължава да се усещат макроикономическият ефект и натискът на конкуренцията. Въпреки това спадът в общите приходи се забави до 0,8% спрямо същия период на предходната година", посочват в документа от корпорацията.

"Намалението на приходите от мобилни услуги се дължи главно на силен ценови натиск в сегмента", допълват от Telecom Austria Group.

За първите девет месеца на миналата година печалбата на Мтел преди лихви, данъци и амортизация се е свила с 10,6% до 100,4 милиона евро при резултат от 112,3 милиона евро за предходната година.

"В българския сегмент по-ниските общи приходи и ръстът от 4,9% на общите разходи на годишна база доведоха до спад от 10,6% на печалбата. Въпреки това от ръководството успяха да предприемат мерки за съкращаване на разноските основно свързани с намаляване на административните разходи", обясняват негативния резултат от от австрийското дружество.

Приходите на цялата група на Telecom Austria за разглеждания период също отчитат намаление от 0,3% до 3,113 милиарда евро в сравнение с 2015 година.  

Корпорацията регистрира спад на абонатите на мобилни услуги с 0,3% до 20,731 милиона души. Най-голям той е в сегмента на предплатените услуги. За България намалението при този тип услуги е много по-сериозно - в рамките на 25,9%.

Печалбата на телекомуникационното дружество преди лихви, данъци и амортизация е 1,079 милиарда евро.

"Отрицателните ефекти, произтичащи от премахването на руминга на дребно в ЕС от 30 април 2016 година, се отразиха очаквано най-много в Австрия и в по-малки размери в България, Хърватия и Словения. По-големите продажби на мобилни устройства смекчиха негативния ефект", посочват от Telecom Austria Group във финансовия си доклад.