Комисията за енергийно и водно регулиране одобри без въпроси и без забележки 10-годишния план за развитие на мрежата на "Булгартрансгаз". Никой от енергийния регулатор не попита как точно и най-вече как в сроковете, които си е поставила, компанията ще съумее да изпълни заложеното. 

Не малка част от заявените намерения, звучат, меко казано, невероятно, коментират темата в ефира на БНР, запознати със ситуацията в този сектор.

„Много подробен план по много подробна схема със заложени цели, средства и стъпки. Той дава съвсем конкретна картина на съществуващите и предстоящи проекти за реализация. Това, което за мен е нереалистично, не са толкова целите, колкото времевата рамка”, заяви експертът Славчо Нейков. 

Според друг експерт Христо Казанджиев нещата малко или много опират до изпълнение на политически повели:

„Като правило в последните 20 години прогнозите в енергетиката се базират на едни много оптимистични оценки, и отразяват най-общо вижданията на ръководството. Доколко обаче тези виждания отговарят на действителността и покриват необходимостите за развитие на мрежата, е отделен въпрос. Този оптимизъм в много голяма степен е натоварен с политически пристрастия, например свързани с изграждането на този газов хъб.

Колкото и да е хипотетично като възможност, тази инициатива беше подета от правителството, и в тази връзка ръководството на "Булгартрансгаз" започва да работи.

Като идея изграждането на един такъв хъб е необходимо, но е твърде преждевременно. По-важното е да се работи систематично за развитие на пазара, от което да следва изграждането на един такъв хъб.”