Общо 1300 нови широколистни фиданки от дървесен вид цер (представител от род Дъб) бяха засадени от над 100 доброволци от екипа на Пощенска банка в рамките на инициативата "Новата гора на София - 2" на Лазаровден. Екипът на финансовата институция отново изрази своята подкрепа, ангажираност и отговорност към благородната инициатива, която цели да насърчи екологичната осъзнатост сред обществото и да подпомогне развитието на новия зелен район. Пощенска банка се включва за трета поредна година в проекта, като част от цялостната ѝ вътрешна програма за опазване на околната среда "Зелени заедно с Пощенска банка" и в унисон с дългогодишната устойчива политика на компанията, а общият брой на засадените дръвчета от доброволците на институцията за периода възлиза на над 3000. През пролетната кампания на инициативата за 2024 г. са планирани да бъдат залесени общо 30 дка непригодни общински земеделски земи в землището на село Негован, район "Нови Искър" и превърнати в гора с над 20 000 бр. широколистни фиданки.

"За нас в Пощенска банка, опазването на околната среда и устойчивото развитие са ключов елемент от грижата ни за благополучието на всички заинтересовани страни и на цялото ни общество. Инициативата "Новата гора на София - 2", в която се включваме за трета поредна година, олицетворява не само нашия ангажимент към природата, но и се превърна в дългосрочен проект, който привлича вниманието на все повече доброволци от екипа на банката. Нещо повече, тази година участието ни беше на един от големите празници на пролетта - Лазаровден, свързан с красиви български обичаи и традиции, което също носи своята символика. Смятаме, че само чрез съвместни усилия можем да създадем по-добър свят за следващите поколения и сме щастливи, че с всяка изминала година интересът към кампанията се увеличава. Вярваме, че зеленият старт към устойчиво бъдеще се реализира с всяка малка стъпка, усилие и постижение, които бизнесът и обществото правят в мисията за по-природосъобразно поведение, а съхранявайки зеленото самосъзнание създаваме среда на важни и отговорни ценности", коментират от Пощенска банка.

Снимка 663096

Източник: Пощенска банка

Инициативата на Столичната община "Новата гора на София" стартира през 2017 г. и има за цел да трансформира общински непригодни земеделски земи в горски територии, създавайки зелен пояс около столицата. Това създава зелен филтър в крайградските райони на София, който да подпомогне подобряване качеството на атмосферния въздух. В рамките на кампанията Столичната община привлича доброволци, които участват в засаждането на младите дръвчета. Досега от проведените залесителни кампании са засадени 160 000 фиданки в кв. "Суходол", кв. "Абдовица" и с. Негован.

Опазването на околната среда, борбата с климатичните промени и редуцирането на въглеродния отпечатък, който всеки от нас оставя, са основен приоритет за Пощенска банка. В последните години финансовата институция реализира редица проекти, с които постига важни промени в своите екологични показатели, както и такива, с които цели да насърчи зеления начин на живот и отговорното поведение. Сред най-мащабните устойчиви инициативи от КСО политиката на банката са "Зелени истории на открито", в която през август 2023 г. служители облагородиха площадката над Драгалевския манастир, намираща се на територията на Природен парк "Витоша"; "Герои в зелено", която цели да насърчи екологично и отговорно поведение сред екипа на банката, както и "Зелена класна стая", която се реализира на два етапа в партньорство с Mastercard и Природен парк "Витоша". Многопластовата политика за корпоративна социална отговорност на Пощенска банка включва още редица значими проекти и в областта на образованието, предприемачеството, спорта и корпоративното дарителство.

Снимка 663093

Източник: Пощенска банка

Пощенска банка постигна значителна оптимизация и на ресурсите, и внедри множество иновативни проекти, решения и продукти. Финансовата институция разполага с фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на сградата на Централното си управление с обща инсталирана мощност от 388 kWp. Освен това, банката непрекъснато обновява служебния си автопарк, като инвестира в автомобили с хибридно захранване, които да служат за бизнес целите ѝ. Успоредно с тези проекти, работните офиси и помещения на институцията, както и в клоновата мрежа в цялата страна, са в процес на цялостно модернизиране. Внедряването на екологично чисти, рециклируеми материали в подобрените банкови пространства, инсталирането на модерно LED осветление, както и въвеждането на най-ново поколение по-ефективни и екологични климатични системи, са само част от устойчивите действия на Пощенска банка по пътя към зелена икономика.

Целенасочените действия на Пощенска банка в областта на опазването на околната среда многократно биват отличавани в различни конкурси за устойчиви инициативи и КСО програми. По време на първото издание на иновативния конкурс Leaders of Influence Awards 2023 на b2b Media, Пощенска банка спечели златната награда в категория "Green Influencer", което в пълна степен кореспондира с ключовото ѝ послание - да бъде банка за зелени идеи. Финансовата институция получи отличие от наградите "Бизнес хонорис кауза" на вестник "24 часа" за своя активен принос към опазването на околната среда и зелената трансформация на бизнеса и обществото. По време на 13-тото издание на националния конкурс "Най-зелените компании в България" на b2b Media през 2023 г. Пощенска банка бе удостоена с две златни отличия в категориите "Зелена образователна инициатива" и "Зелен проект", както и награда в категорията "Лидер в зелените инициативи" на конкурса, с което получи признанието на журито за цялостния си принос към устойчивото бизнес развитие и изграждането на зелено самосъзнание. В Годишните награди на b2b Media 2023, финансовата институция бе отличена и с приз в категория "Зелена инициатива" с проекта си "Зелена класна стая".

Снимка 663094

Източник: Пощенска банка

Повече информация относно останалите зелени инициативи на Пощенска банка можете да откриете тук.