Пандемията от Covid 19 промени и хората, и бизнеса. Истината е, че въпреки предприетите мерки от правителството, доходите на много българи пострадаха, а перспективите се ограничиха. Това, както и несигурната икономическа среда, доведоха до намаляването на склонността на банките да поемат риск при потребителските кредити. Последните изследвания на БНБ показват, че годишният растеж на кредитите за домакинствата е намалял на 7.4% през август 2020 година в сравнение с 9.5% в края на 2019 г..

От гл. т. на Ковид кризата, при потребителските заеми клиентите на банките се разделиха в три големи групи:

  • Такива, които могат да се възползват от правителствените антикризисни програми;
  • Такива, чиято кредитоспоспособност е под въпрос и са със затруднения за финансиране от кредитни институции;
  • Такива, които имат добра платежоспособност, кредитна история и перспективи.

В първата група попадат клиентите, които се възползват от мораториума върху плащанията, който БНБ удължи до 31 март тази година и тези, които могат да кандидатстват за безлихвени кредити. Според последните данни на Българска банка за развитие от м. януари, по програмата за безлихвени кредити, която тя управлява, са кандидатсвали над 40 000 физически лица, а общата стойност на одобрените заеми е над 110 млн. лв.

Втората група клиенти в условята на Ковид кризата са тези, чиято платежоспособност е под въпрос и трудно обслужват вече взети кредити или са проблемни кандидати за нов кредит без възможност да се възползват от антикризисните програми. Поради понижената оценка на тяхната кредитоспособност, банките затягат общите стандарти и условията по новите кредити и не са склонни да поемат риск да работят с тях.

Третата група клиенти - кредитоспособните клиенти, на които банките са не само склонни да предоставят кредити, а и са готови да ухажват и обгрижват. В условията на Ковид, те стават все по-търсени и банките ще са благоразположени да разхлабят стандартните си условия за предоставянето на кредит точно на тях.

Как да оценим дали сме кредитоспособни и желани от банките клиенти?

Когато банките оценяват кандидатите за кредит, обикновено прилагат подхода на апликацията, при който се използват данни за работа, доход на домакинството, възраст, семейно положение, образование, местожителство, собственост и естествено за кредитна история. При ипотечния кредит от съществено значение е залогът за обезпечаване на вземанията.

Това означава, че е необходимо да използваме същите критерии, ако искаме да разберем доколко желани клиенти може да сме ние. Хубавото днес е, че е възможно да се прилага онлайн вариант за оценка на кредитоспособността, което означава, че може да се направи доста бърза самостоятелна преценка какъв е шанса да се получи кредит. Това може да се случи на сайтовете на различни банки или на специализирани онлайн платформи, на които банките присъстват. В онлайн пространството вече има множество калкулатори на кредитен рейтинг (скоринг). Ако решим да използваме такива обаче, е добре да направим добро проучване, защото някои от тях извеждат резултати с частична информация, а основната им идея е да събират данни.

Има и такива, които се основават на изкуствен интелект и са доста надеждни. Например, на сайта Crediport.bg такъв изкуствен интелект измерва напълно анонимно без лични данни на базата на дадени характеристики на кредитоискателя, доколко е кредитоспособен и какъв е шанса да получи кредит.

Специализирани платформи за проверка на кредитоспособност с продължение на процеса и предлагане на персонализирани оферти от различни банки, на българския пазар няма много. Това е една тепърва развиваща се услуга, която в условията на Ковид ще набира все по-голяма скорост.

Дойде ли времето кредитоспособните клиенти на банките да получат по-добри условия?

Всеки, който отговаря на общите стандарти и условия за кредитиране, би трябвало да се замисли дали може да получи по-добри условия. Дойде времето, когато и настоящите клиенти на банките е добре да се огледат, да сравнят оферти и условия, да потърсят допълнително кредитиране или рефинансиране при по-добри условия. Това, обаче не е лека задача, не защото няма информация, а напротив, защото офертите, условията и опциите изискват многокритериална оценка и трудно се сравняват. Получава се т. нар. Парадокс на свръхизбора, при който клиентът не може да се ориентира, сравни и вземе информирано и оптимално решение. Затова от съществено значение е да се достигне до синтезирана информация за условия и оферти на банки, но при персонализирани параметри за конкретния клиент. Това е възможно благодарение на маркетплейси от типа на споменатия вече Кредипорт, на които на базата на изкуствения интелект се комуникират условията и офертите на различни банкови и други кредитни институции в контекста на персоналните характеристики на клиента.

В крайна сметка, ако имате редовни доходи и добра кредитна история, Вие сте в силната позиция, проверете своя кредитен рейтинг и получете повече оферти в онлайн платформите за кредитиране.