Ръст от 8.4 процента отбелязва бизнеса по ипотечни кредити за 2020 година по данни на БНБ. Справките на Централната банка показват, че за миналата година оборотът е 4.18 млрд. лева спрямо 3.858 млрд. лева за 2019-та, като тук се включват и потребителските кредити обезпечени с имот. При новоотпуснатите потребителски заеми картината е точно обратната. През 2020-та те са над 5.138 млрд. лева, като отчитат спад от 12.1%, в сравнение с над 5.846 млрд. лева.

Според Асоциацията на кредитните посредници в България този спад се дължи както на затягането на изискванията на банките, така и на увеличената предпазливост на гражданите към допълнително задлъжняване с потребителски заеми, които са все още доста скъпи. Дори опцията за гарантирани от Българска банка за развитие безлихвени заеми за граждани не са обърнали тази негативна тенденция.

Бизнесът на кредитните посредници може да се характеризира като повече от успешен. Това са компании, регистрирани в БНБ, които консултират гражданите и малките и средни предприятия при вземането на заем. При това консултацията е безплатна за клиента, а кредитните посредници получават парите си от банките за всеки заем, който са отпуснали с тяхното посредничество. За заемите за малки и средни компании Асоциацията на кредитните посредници в България не събира данни. Такава публична специализирана статистика няма и на страниците на БНБ. Що се отнася до ипотечните заеми за гражданите данните показват, че при тези новоотпуснати кредити, предоставени с посредничеството на членовете на Асоциацията, през 2020-та има ръст от 19.1%, а при новоотпуснатите потребителски ръстът е 6.3%.

Красен Станчев прогнозира по-лесен достъп до кредитен ресурс с влизането ни в еврозоната

Красен Станчев прогнозира по-лесен достъп до кредитен ресурс с влизането ни в еврозоната

По думите му е възможно и цените да поевтинеят

Асоциацията смята, че общия обем на новоотпуснатите с посредничеството на 68 независими кредитни посредници ипотечни заеми е 630 млн. лева или 17.9% от пазара. Прогнозите са, че през тази - 2021 година, този дял ще достигне 20%, а през следващата - 25% от новоотпуснатите заеми. Наред с разширяването на бизнеса си обаче кредитните посредници и по точно тяхната Асоциация трябва да внимават за някои некоректни практики, появяващи се на всеки нов и бързо растящ пазар като техния, за които банките партньори предупреждават и да ги преустановяват в зачатък. Става дума за нерегламентирани плащания между посредници и клиенти и за нелоялно привличане на специалисти по кредитиране и риск, които са служители на банките партньори. От своя страна е добре банките да работят само с посредници, регистрирани в БНБ, а не с всякакъв вид брокери на банкови услуги.