В края на юни 2022-а БНБ отчете поредното тримесечие, през което има увеличен ръст на заемите за фирмите на годишна база. Според информацията на централната банка: "Кредитите на сектор Нефинансови предприятия (това са компаниите извън финансовия сектор) в края на второто тримесечие на 2022 година са 148 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 4.8%. Размерът на тези кредити е 39.669 млрд. лева, като се отчита нарастване с 10.5% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.4%, а размерът им - с 1.8%".

Предното тримесечие това увеличение на годишна база е било 2.4% за броя на заемите и 7.9% за общата сума по тях, а в края на миналата година ръстовете са били съответно 0.8% и 4.5 процента. Казано накратко кредитирането върви, при това паралелно с него, пак според данните на БНБ има намаление на необслужваните кредити на фирми и като сума и като дял от общия размер на предоставените им заеми.

Информацията на БНБ показва, че в средата на 2022-а както и преди година, най-много заеми е получил сектор търговия. На него се падат 27.4% от всички банкови кредити. На второ място по дял е преработващата промишленост с 23.1% като е сравнение с година по-рано този дял се е увеличил с повече от 2 процентни пункта. На трето място с 9.7% се нарежда сектора Операции с недвижими имоти, което изглежда съвсем логично на фона на бума с жилищното кредитиране. Но не е за пренебрегване факта, че в сравнение с година по-рано този дял е намалял с 1 процентен пункт. Изглежда незначително изменение, но в случая 1 процентен пункт се равнява на стотици милиони левове повече или по-малко.

Както и при депозитите, така и при кредитите за фирми най-големите ръстове и като бройки и като общи суми са при заемите от 250 хил. лева и нагоре. Там говорим за увеличения на годишна база от 10 -12 процента. При заемите до 25 хил. лева няма почти никакъв годишен ръст. А при най-масовите като бройка кредити - тези от 25 хил. до 50 хил. и до 100 хил. лева, ръстовете са между 5.5 и 7.9 процента годишно. Тези две групи може и да са най-масови като бройка, но не са критично важни и показателни за банковите заеми за фирми, тъй като в тях са съсредоточени общо 1.8 млрд. лева. На този фон групата заеми над 1 млн. лева се формира от 5 772 броя кредити чиято обща сума е близо 29.61 млрд. лева или над 74.6% от всички пари, които банките са предоставили на фирмите към средата на 2022-а. Тази група кредити за една година е нараснала с 10% като бройки и с 10.8% като обща сума. И няма съмнение, че цялата обща картина във фирменото кредитиране в огромна степен зависи точно от тези заеми.