Тенденцията за сливания и придобивания на българския банков пазар продължава. Един от малките участници на него - „Ти Би Ай Банк“ (TBI Bank), ще има нов собственик. 

От БНБ съобщиха днес, че са дали предварително одобрение за косвеното придобиване на 100% от акциите на вписания акционерен капитал на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД чрез придобиването на всички акции от капитала на TBIF Financial Services B.V., едноличен собственик на капитала на банката.

Купувач на банката е люксембургския финансов холдинг 4FINANCE HOLDING S.A.

От националната банка посочват, че одобрението се издава при условията на поетите от купувача ангажименти в представения Стратегически план за развитие на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за запазване на настоящия бизнес модел на банката. 

Сред тях е и адаптирането му към новите технологични пазарни тенденции, за спазване на установените регулаторни изисквания за разумно и надеждно управление на основните банкови рискове, както и за осигуряване на капиталова подкрепа с оглед осъществяването на оповестените стратегически цели.