Брутният вътрешен продукт (БВП) на Великобритания се е свил с 0,3% през април в сравнение с март, показват данните на Националното статистическо бюро (ONS) на страната. В същото време, икономисти прогнозираха, че икономиката на страната, напротив, ще нарасне с 0,1% през април на месечна база.

Спад се наблюдава при всички основни сектори на икономиката на страната, което не се беше случвало от януари миналата година, в разгара на пандемията. Секторът на услугите има най-голям "принос" за спада на БВП, който сектор след спад от 0,2% през март спрямо февруари, "потъна" с още 0,3% през април.

А от самия сектор на услугите, според статистическите данни, най-голям е спадът при програмата за масово тестване на граждани за Covid. В резултат на това, приходите в сектора на медицинските услуги са се свили със 7,6%.

В същото време, секторът на търговските услуги, напротив, показва положителна динамика през април. По-специално, секторът при търговията "на дребно" нараства с 1,4%, а търговията "на едро" - с 0,1%.

Производственият сектор на Великобритания спада за трети пореден месец. Този път, пред април, с 0,6%.

Свиване през април се наблюдава и в строителния сектор, което не се беше случвало от октомври 2021 г. През април спадът в строителството достига 0,4% на месечна база. Въпреки това, обемът на строителния сектор все още остава над нивото отпреди пандемията, с ръст от 3,3% спрямо февруари 2020 година.