Чехия, един от големите отличници по отношение на растежа през предишните години, за последните 12 месеца изостава спрямо останалите бързоразвиващи се икономики в региона. Според коригираните данни за 2018 година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 3%.

Основен принос за растежа вътрешното търсене и потреблението на домакинствата, пише сайтът Emerging Market.

"Добавена стойност беше генерирана също от индустрията и бизнес сектора. Строителството и ИКТ секторът изиграха ключова роля", посочва ръководителят на Чешкия статистически офис Ян Бенедикт.

Чехия обаче остава зад Полша, Унгария и Словакия по отношение на растежа. Първата отчита ръст на икономиката си в размер на 5,1 на сто. Тази на Унгария е с 4,9 на сто нагоре, а на Словакия - с 4,1 на сто.

Като основна причина за този резултат на Чехия анализаторите посочват проблемът на страната с недостига на работна ръка.

Дефицитът е толкова остър, че правителството в Прага беше принудено да въведи мерки за привличане на повече чуждестранни работници, които вече представляват 11% от общата работна сила в страната. Голяма част от тях идват от страни, като Словакия, Украйна, Полша, Румъния и България.

"Имайки предвид, че чуждестранните граждани представляват грубо 5% от населението, тяхното присъствие на пазара на труда е доста непропорционално", посочва експертът по пазара на труда от Чешкия статистически офис Далибър Хори.

"Има нещо като изтичане на квалифицирани работници от Източна Европа към чешкия пазар на труда. Чужденците у нас са предимно в трудоспособна възраст. Трудно могат да се намерят такива в пенсионна възраст, а и децата са малко", допълва той.