Варненският районен съд даде ход на делото срещу "Електроразпределение" - Варна заради непоставянето на устройства за контрол на качеството на електрическата енергия в таблата, съобщи Днес+.

Гражданското дело е заведено от името на "Сийборд инв"АД. В член 15 от общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия е посочено, че след писмено искане от потребителя в срок до 30 дни трябва да се монтира за сметка на потребителя утвърдено от компетентния орган за метрологичен надзор регистриращо устройство на показателите за качество на електрическата енергия.

Въпреки искането на потребителя обаче, това не е било направено. "Задължението на "Електроразпределение" е да монтира устройството, но не е изяснено кой следва да го закупи и достави. Това е въпрос на договорки между потребителя и дружеството, каза в залата адвокат Елена Делчева. Тя поиска извънсъдебно споразумение, което обаче не бе прието.

"На 22 ноември ДКЕВР връчи задължителни предписания на "Електроразпределение" Варна. Едно от тях беше незабавно да започне измерване на качеството на енергията. Това не е извършено", каза пред медиите адвокат Иван Кръстев, който представлява фирма "Сийборд инв".

Преди да бъде даден ход на делото той коментира, че очаква да бъде констатирано нарушението на Енергото и дружеството да бъде задължено да постави такива устройства и допълни, че решението на съда ще бъде изпратено на регулаторния орган.

Относно предложеното извънсъдебно споразумение Кръстев заяви, че това е парадокс, защото адвокатите на "Електроразпределение" нямат такива права. "Считаме, че такава спогодба е невъзможна.

Всички спорове с Енергото следва да бъдат решавани само и единствено по предвидения от закона ред. Съдът ще се произнесе в началото на следващата година", коментира адвокатът.

ой заяви още, че Енергото въобще не са поръчали подобни измервателни устройства и не притежават такива.