Развитите икономики могат да добавят общо 3,5 трилиона долара към брутния си вътрешен продукт (БВП), ако включат на пазара на труда над 70% от хората на възраст между 55 и 64 години. Най-много биха спечелили от тази стъпка Щатите, като включването на тези работници ще донеде допълнително 815 милиарда долара към икономиката им.

Това показва изследване на консултантската компания PwC за приноса на по-възрастните служители към БВП на развитите икономики, влизащи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

"Между 2015 и 2050 година броят на хората на 55 години и повече в страните от ОИСР ще нарастне с близо 50% до 538 милиона души. Добра новина е, че живеем по-дълго, но застаряващото население вече упражнява сериозен финансов натиск върху здравната, социалната и пенсионната системи и той ще расте с времето", посочват в доклада главният икономист на PwC за Великобритания Джон Хауксуорт.

Заради това според него решението е в това по-възрастните служители да бъдат окуражавани да работят по-дълго. "Това ще увеличи БВП, потреблението и приходите от данъци", обяснява експертът.

Според данните на компанията най-голямо включване на тази група хора има на пазара на труда в Исландия, Нова Зеландия и Израел. В тези държави съответно 84%, 78% и 76% от населението между 55 и 64 години е заето в икономиката.

От друга страна най-нисък процент на включване имат тези хора в Турция, Гърция и Люксембург - под 40 на сто.

В анализа от PwC изчисляват, че ниво на включване колкото това в Нова Зеландия (78%) би донесло допълнително 406 милиарда долара към икономиката на Франция, 351 милиарда долара към тази на Германия и 322 милиарда долара към БВП на Италия.

Приносът за Великобритания се изчислява на 245 милиарда долара, за Испания - на 194 милиарда долара и за Япония - на 123 милиарда долара.