Излезлите днес данни на Националния статистически институт потвърждават негативната тенденция от началото на годината – експортът ни за страните извън ЕС силно се свива. На другия по

През периода януари - юни  износът на България за трети страни намалява с 15.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 7 015.7 млн. лeвa.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 51.2% от износа за трети страни.

Само през юни износът ни за тези държави спада с 13.6% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 263.0 млн. лeвa. 

Вносът на България от трети страни за полугодието намалява с 16.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 7 827.6 млн. лeвa. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

През юни 2016 г. вносът на България от трети страни спада с 12.0% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 410.3 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода е отрицателно и е в размер на 811.9 млн. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 287.3 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - юни 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 21 694.2 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 3.2%. 

През юни 2016 г. общият износ възлиза на 3 949.9 млн. лв., или с 1.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През периода януари - юни 2016 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 23 838.5 млн. лв., или с 6.4% по-малко спрямо същия период на 2015 година (табл. 1 и 2 от приложението).

 

През юни 2016 г. общият внос намалява с 3.9% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 262.2 млн. лeвa.

 

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - юни  и е на стойност 2 144.3 млн. лева.

Същевременно предварителните данни на НСИ сочат, че външната ни търговия само със страните от ЕС се развива положително.

През периода януари - май 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11 991.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство, които формират 69.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

През май 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 4.4% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 396.4 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - май намалява с 0.9% спрямо същия период на предходната година и достига 13 159.0 млн. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

През май 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 0.9% в сравнение с май 2015 г. и е в размер на 2 609.9 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода е отрицателно и е на стойност 1 167.4 млн. лева.