От началото на 2018 година минималната заплата у нас беше увеличена на 510 лева. През последните години ръстът у нас е значителен, като между 2010 и 2017 година при минималните възнаграждения той е над 83%. Все още обаче заплатите у нас остават най-ниските в Европейския съюз (ЕС), като все още са под 300 евро или по-точно 261 евро.

От друга страна минималната заплата в Люксембург е почти 10 пъти по-голяма от тази у нас, като достига 2000 евро. Това е и държавата членка, където нивото е най-високо, показват данни на европейската статистическа служба Евростат към януари 2018 година.

Минималната заплата у нас с най-голям ръст в ЕС

България е лидер по скок на заплатите в Европа. Но на минималните

А какво е нивото на възнагражденията в останалите държави членки?

Данните сочат, че в Източна Европа минималното трудово възнаграждение варира между 400 и 500 евро месечно. Пред България по този показател са съответно Литва, Румъния, Латвия и Унгария със съответно 400 евро, 408 евро, 430 евро и 445 евро. В горната граница са Естония и Полша с равнища от 500 евро и 503 евро.

В Южна Европа минималните заплати са на ниво над 500 до 860 евро. Въпреки кризата и финансовите проблеми на Гърция там минималното възнаграждение все още е значително по-голямо от това в България - 684 евро. В региона най-високо е то в Словения и Испания - съответно 843 евро и 859 евро.

Мексико увеличава минималната заплата и тя пак остава 3 пъти по-ниска от тази в България

Мексико увеличава минималната заплата и тя пак остава 3 пъти по-ниска от тази в България

Ниските възнаграждения привличат американските компании в страната

Разликата със страните в Западна Европа остава значителна, като във всички тях равнището е над 1400 евро. Във Великобритания то е 1401 евро, а в Германия и Франция по 1498 евро. След Люксембург най-високи са минималните възнаграждения в Ирландия, Холандия и Белгия, където са над 1500 евро.

Трябва да се отчележи и че в няколко държави членки няма минимална заплата. Това са Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.

Снимка 341821