След два дни, преминали в продължителни заседания, Народното събрание (НС) прие рамката на държавния бюджет за 2018 година с планирани приходи от данъци в размер на 21,040 милиарда лева. Една от много обсъжданите изменения в законопроектът беше увеличението на минималната заплата в страната, която от началото на 2018 година става 510 лева.

Въпреки многократните опити на работодателските организации това предложение да падне в съда, от следващата година минималните възнаграждения ще нараснат със 70 лева. Като мотив за увеличението от социалното министерство посочиха, че то ще доведе до повишаване на покупателната способност на хората с най-ниски доходи в страната и ще гарантира за тях задоволяването на минималните жизнени потребности.

Дори и с тази промяна от началото на следващата година минималното възнаграждение в България ще остане най-ниското за страните от Европейския съюз (ЕС) с равнище от 260,73 евро. Второто най-ниско е в Румъния - 321,17 евро, но през 2018 година минималната заплата там ще стане 409 евро.

Проверка на Money.bg на данни на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд (Eurofound) показват, че страната ни е първенец по друго - по ръст на минималното трудово възнаграждение от 2010 година досега.

Изчисленията сочат, че за последните 7 години то е нараснало с 83,6%, а с увеличението за 2018 година, ръстът ще стане още по-голям - 112,50%. Казано по друг начин увеличението на минималната заплата за 8 години ще бъде повече от двойно.

Данните на Eurofound показват, че втора след нас е Румъния с ръст на минималната заплата от 79,1%. Единствено двете членки, присъединили се към ЕС през 2007 година, отчитат подобно нарастване над 50 на сто. Във всички останали държави то е под тази граница.

В четири държави в ЕС от друга страна има намаление. В съседна Гърция н фона на финансовата криза в страната минималното трудово възнаграждение се е свило с близо една четвърт между 2010 и 2017 година. Спад има още в Белгия, Малта и Холандия, но той е под 5 на сто.

А ето и какво точно е нивото на минималната заплата в отделните членки на ЕС по последни данни на Eurofound:

Държава Влизане в сила Месечно ниво/€
Белгия 1.юли.16 1531,93
България 1.яну.17 235,62
Хърватия 1.яну.17 436,91
Чехия 1.яну.17 407,64
Естония 1.яну.17 470
Франция 1.яну.17 1480,27
Германия 1.яну.17 1414,4 (8,84€/час)
Гърция 14.фев.12 568,08
Унгария 1.яну.17 412,91
Ирландия 1.яну.17 1480 (9,25€/час)
Латвия 1.яну.17 380
Литва 1.яну.16 380
Люксембург 1.яну.17 1998,59
Малта 1.яну.17 169,76
Холандия 1.яну.17 1551,6
Полша 1.яну.17 454,52
Португалия 1.яну.17 557
Румъния 1.фев.17 321,17
Словакия 1.яну.17 435
Словения 1.яну.17 804,96
Испания 1.яну.17 707,6
Великобритания 1.апр.17 1408 (8,80€/час)