Продажбите на големите предприятия в търговията по цени на крайна реализация достигат 17,4 млрд. лева, което е ръст от цели 27% спрямо 2021 г. и е над една четвърт от всички продажби на дребно в страната. Това става ясно от проучване на Института за пазарна икономика, представено съвместно със Сдружението за модерна търговия.

"След пандемията се наблюдава устойчив ръст в продажбите на дребно, като при хранителните стоки ръстът е в рамките на 12-13% на година, а при нехранителните стоки - между 17% и 19% на година. Ключов фактор за високия ръст в монетарно изражение е отчетената инфлация, която достигна най-високата си точка в края на 2022 г.", посочват от ИПИ.

Кои са 10-те най-големи търговски вериги на българския пазар?

Кои са 10-те най-големи търговски вериги на българския пазар?

Оборот в търговията на дребно нараства с близо 5%

От проучването става ясно, че вече над една четвърт от заетите в търговията у нас работят за големите вериги - 53 300 души от общо около 202 000. Само в 708-те обекта на членовете на Сдружението за модерна търговия работят близо 20 000 души.

В големите търговски предприятия средната заплата е 1822 лева, което е с 56% над средното за сектора. Направените инвестиции от тях в периода 2020-2022 г. се изчисляват на над 1,3 млрд. лева.

Според ИПИ съвкупният икономически ефект от дейността на големите търговци през 2022 г. надхвърля 11,8 млрд. лева, като в тях влизат 5,7 млрд. лева разходи за доставени от български компании стоки и изпълнени услуги, 490 млн. лева инвестиции, над 870 млн. лева платени заплати и т.н.