Международният съвет по зърното (International Grains Council) за пореден път увеличи прогнозата си за производство на хлебно и фуражно зърно  в света през търговския сезон  2016/17 година. Оценката за добива от пшеница е увеличена с 5 млн. т спрямо данните от края на предходния месец  до 722,3 млн.т, а това е само с 12 млн.т по-малко  рекордния резултат набелязан за настоящия сезон (735,6 млн.т). 

Очертаващото се незначително намаление на световното производство  с излишък се компенсира от големите  преходни запаси, коментира sinor.bg  В крайна сметка през следващия сезон при нормални метеорологични условия ще има рекордно предлагане на пшеница в глобален мащаб – 939 млн.т (937 млн.т - 2015/16 г.). 

Заслуга за по-оптимистичната прогноза е на ЕС, Русия и САЩ. Прогнозната летва за Русия е качена в рамките на един месеца с 2 млн.т, от 59,0 млн.т на 61 млн.т, което означава повторение на рекордното постижение от 2015/16 г. Добива от пшеница в ЕС през 2016/17 г. ще възлезе на 153,6 млн. т, в сравнение с  152,1 млн.т очаквани в края на  април и 159,,3 млн.т, ожънати през 2015/16 г. 

Световното потребление на пшеница (716,5 млн.т) през новия сезон  ще е под равнището на производството (722,3 млн.т), а това   предполага натрупване на още по-голям преходен запас  – 222,6  млн.т,  в сравнение с  216,8 млн.т в края на 2015/16 г (200,6  млн.т – 2014/15 г. и само 188,4 млн.т в края на 2013/14 г.). 

Прогнозата за  световната реколта от царевица през2016/17 г. е увеличена  от 998,2 млн. т на 1,003 млрд.т, с 33 млн.т повече от очакваното за текущия сезон, но все пак е с 15 млн.т под нивото на историческия връх от 1,018 млрд. тона, регистриран  през 2014/15 година. .

Въпреки това предлагането на царевица в глобален мащаб през новия сезон също ще е рекордно – 1,208 млрд. т, в сравнение 1,177 млрд. т – 2015/16 г. и 1,200 млрд. т – 2014/15 г.  Увеличението идва от големия  начален запас -  205,1 млн. тона, в сравнение само с 182,1 млн.т, с които стартира рекордната по добив 2014/15 година.

Важно е да се отбележи, че за предстоящия сезон Съветът очаква умерено увеличение на добивите от царевица практически във всички страни основни производителки на тази основна фуражна култура и преди всичко в САШ; Бразилия; Аржентина; ЕС и Украйна. 

Реколтата от  царевица в ЕС  през 2016/17 г. се очаква да възлезе на – 63,7 млн.т, с 5,5 млн.т повече спрямо настоящия сезон, но все пак доста под нивото на предходната 2014/115 г. (76,2 млн.т).

По-оптимистичните оценки за добив от пшеница и царевица в световен  мащаб рефлектираха  за по-високата прогноза  за глобалното производство на зърнени храни през 2016/17 г. -  2,015 млрд. т в сравнение с 2,006 млн.т очаквани допреди един месец. 

В сравнение с рекордната за зърнопроизводството 2014/15 г.  добивът е с 31 млн.т по-скромен, но благодарение на натрупания преходен запас  предлагането на зърнени храни в света се  през 2016/17 г. според разчетите на Съвета ще възлезе на   2,484 млрд.т, а това е с 26 млн.т над  предишния исторически връх от 2,458 млрд. тона, регистриран през 2014/15 г.

Снимка 236713

Източник: sinor.bg