Индексът на потребителските цени за септември 2019 г. спрямо август 2019 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%, показват данните на Националния статистически институт.

Инфлацията от началото на годината (септември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1,7%, а годишната инфлация спрямо септември 2018 г. е 2.3%.

Динамика на инфлацията на месечна и годишна база

Снимка 447506

Източник: НСИ

През септември спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.6%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.9%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.3%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.3%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.7%;
 • транспорт - намаление с 1.0%;
 • съобщения - намаление с 0.2%;
 • развлечения и култура - намаление със 7.2%;
 • образование - увеличение с 1.9%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 2.3%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.0%.

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за септември 2019 г. спрямо август 2019 г. е 98.8%, т.е. месечната инфлация е минус 1.2%. Инфлацията от началото на годината (септември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за септември 2019 г. спрямо септември 2018 г. е 1.6%

Индексът на цените за малката кошница за септември 2019 г. спрямо август 2019 г. е 100.5%, а от началото на годината (септември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 102.5%.

През септември 2019 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.5%; нехранителни стоки - увеличение с 0.8%; услуги - увеличение с 0.4%.