Универсалният базов доход не е помогнал за увеличаване на нивата на заетост във Финландия, но е накарал участващите в експеримента да се чувстват по-добре за здравословното си състояние, сочат предварителни резултати в доклада на ресорната държавна агенция.

Данните отразяват първата година на експеримента - 2017 година. Самият той приключи в края на миналата година и Хелзинки реши да не го удължава. В рамките му 2 000 безработни финландци получаваха по €560 месечно.

"На база анализ на данните на годишно ниво можем да кажем, че по време на първата година на експертимента получаващите базов доход не са били по-добре или по-зле от контролната група при намирането на работа на отворения пазар", казва Охто Канинен, координатор на изследването.Получаващите базов доход са имали средно 0,5 дни повече заетост от тези в контролната група. Средният брой заетост е бил 49,64 за получаващите базов доход и 49,25 за контролната група.

Финландия спира да дава по €560 безусловно на гражданите си

Финландия спира да дава по €560 безусловно на гражданите си

Страната ще търси други подходи към благоденствие

Делът на тези, които са имали приходи от собствен бизнес, е бил с почти 1 процентен пункт по-висок сред получаващите базов доход (43,7% срещу 42,85%). Но този доход е бил средно с €21 по-нисък - €4 230 за получаващите базов доход срещу €4 251 за контролната група.

Получаващите плащане от правителството все пак смятат, че здравословното им състояние е по-добро от това на контролната група (55% срещу 46%). 17% срещу 25% е резултатът за тези, които сочат, че изпитват силен стрес.Получаващите базов доход са били и по-уверени във възможността си да намерят заетост, сочи телефонно интервю.

"Резултатите от анализа на данните и от телефонното интервю не си противоречат. Базовият доход може да има позитивен ефект върху състоянието на получаващите го, дори и в краткосрочен план да не подобряват възможността за намиране на работа", пише в доклада.Окончателните резултати, които ще бъдат използвани при решението за промяна на социалната система, ще бъдат публикувани през април 2019 г. Втората част се очаква след година.

Индия прави крачка към универсален базов доход

Втората най-населена страна в света прави крачка към универсален базов доход

Първи са земеделците, а след това може би и всички останали