За България няма смисъл валутният борд да бъде премахнат преди присъединяването към Еврозоната. Все пак, ако влизането на страната във валутния съюз се забави, ще има смисъл от преминаването към автономна парична политика. Това смята икономистът проф. Ганчо Ганчев.

"Премахването на валутния борд би могло да се случи по два начина - чрез преминаването към парично-кредитна политика и плаващ валутен курс по примера на Чехия, Унгария, Полша и Румъния или чрез присъединяване към Еврозоната", обяснява експертът в интервю за BloombergTV България.

"Основната пречка на валутния борд е, че страната по-трудно се адаптира към вътрешните и външни шокове", казва той.

"Икономическият растеж се характеризира с по-големи колебания на покачването и свиването на брутния вътрешен продукт", допълва икономистът той.

Що се отнася до идеята за въвеждането на диференцирана ставка по ДДС за някои стоки, Ганчев коментира:

"По-добре да намалим ставката, специално за храните и лекарствата. Практиката показва, че при подходящ механизъм за събиране на данъка, това няма съществено отрицателно отражения върху приходите на бюджета.".