Агенция Reuters пита 33 експерти по възникващи пазари на стратегически длъжности във водещи финансови институции относно срока за въвеждане на евро от новите страни в ЕС и възможността ЕС да приеме нови членове.

Модата на 26 експертни отговора за България предвижда да въведем евро през 2012 година, като най-далеч е 2015, а най-близо датата 2010.

Според експертите, левът ще влезе в европейския валутен механизъм ЕРМ през 2009 година (мин. 2007, макс. 2013).

Според експертите, Еврозоната поне още три-четири години няма да бърза да се разширява: модата на оценките за времето на въвеждане на евро за Словакия е 2009, за Румъния 2014, за Полша 2012, за Литва 2011, за Латвия 2013, за Унгария 2013, за Естония 2011 и за Чехия 2013. Естония между впрочем според оптимистичните прогнози може да въведе евро още през 2009 година.

На въпроса дали има изгледи някоя страна от ЕРМ-2 да девалвира или ревалвира валутата си през следващите 12 месеца, 16 експерта предричат, че във валутната стабилност на България няма да има изменения, двама считат, че е възможна девалвация.

Поскъпване или обезценяване на валутата е възможно за Словакия (13 за ревалвация срещу 11 без промяна) и може би за Чехия (съответно 4 и 14).

Както си знаем, най-голям проблем за въвеждане на евро в България е контролът на инфлацията (23): другите изисквания за евро са контрол на бюджетния дефицит, намаляване на публичния дълг (по последните две експертите нямат забележки към нас), стабилност на националната валута (2).

Инфлацията е най-голям проблем също за Румъния, Литва, Латвия и Естония, определят експертите. За Чехия и Унгария значителен е проблемът с бюджетния дефицит, единствено към стабилността на румънската валута има някакви подозрения (8). Леята ще влезе в ЕРМ вероятно чак през 2012 г.

Следват модите на отговорите „Кога тази страна ще бъде приета в ЕС?": Хърватия 2010, Турция 2020, Македония, Сърбия, Босна, Черна гора, Албания: 2015.

Максимумът се дава на Албания: 2025, Минимумът на Хърватска 2010 и Сърбия 2012. Един анализатор е посочил, че Турция никога няма да стане член на ЕС. Според експертите, 20% е вероятността ЕС да спре преговорите за присъединяване на Турция преди те да бъдат изцяло завършени. Същият процент се дава на възможността Турция да се откаже по-рано.