Приходите на Агенция "Митници" за месец май са общо близо 1,13 млрд. лева и превишават приходите през същия месец на предходната година с почти 270 млн. лева (31,4%). Най-значим е отчетеният ръст на ДДС и мита при внос на стоки от трети страни, съобщават от Агенция "Митници".

Приходите от ДДС при внос възлизат на 603 млн. лева и показват увеличение с 241 млн. лева (66,7%,) в сравнение с месец май 2021 година - това е исторически най-висока стойност за месец от този приходоизточник.

През месец май постъпленията от мита се увеличават значително (84,5%) и са 35,6 млн. лева, което е с 16,3 млн. лева повече в сравнение с месец май 2021 година. За посочения резултат допринасят в най-голяма степен нарастването с почти 40% на количествата на внесените стоки, обложени със ставка на митото, различна от нула.

Касовите приходи от акцизи за май са 488,4 млн. лева, което е с 12,3 млн. лева повече от отчетените през същия месец на предходната година.

През периода януари-май 2022 г., приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция "Митници", са в размер на 5,07 млрд. лева. Постъпленията са с 1,175 млрд. лева (30,2%) повече от отчетените 3,895 млн. лева за същия период на миналата година.

По прогнозни данни, общите приходи на Агенция "Митници" за юни се очаква да постигнат ръст от над 35% спрямо същия месец на миналата година.