По новата схема за банкови кредити, подпомагана с гаранции от Европейския съюз (ЕС), над 200 милиона евро ще бъдат инвестирани в България през малки и средни фирми. Прогнозата е на създадения фонд към Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по т.нар. "План Юнкер“ за растеж и работни места в Европа. 

Днес в Брюксел бе представен наръчник за правителствата на държавите членки как да комбинират безвъзмездните еврофондове с други финансови инструменти за проекти, по които парите не стигат, съобщи БНР. 

Една част от преките помощи за България от европейския бюджет трябва да отидат при фирми, които инвестират в рискови начинания с висока добавена стойност като компютърните технологии, научните изследвания или енергийната ефективност. Брюксел се опитва този път проектите да са наистина ефективни и да носят ползи за реалната икономика. Затова финансирането се комбинира с банкови кредити, така че одобрението на проектите да не зависи само от политиците, но да почива на икономическата преценка на ЕИБ. 

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) обяснява схемата :

„Ако планирате строежа на магистрала без пътни такси, очевидно че най-естественият източник на пари са безвъзмездните еврофондове. Но когато има още нужда от финансиране за малките и средни частни фирми, както е в България, чрез финансови инструменти, можем да защитим техните интереси.”

Този път решенията кой да получи парите не зависят на 100% от властите в София, стана ясно от еврокомисарят по регионалното развитие Корина Крецу.

Две български банки вече раздават рискови кредити по програмата, а вече е одобрена и трета, съобщи РожеХавенит, заместник-изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд към  Европейската инвестиционна банка:

"Вече очакваме около 200 000 000 евро да бъдат мобилизирани за българските малки и средни предприятия. Ако търсенето продължи по същия начин, има възможност за привличането на още частни партньори, които да споделят риска. Това е много добро начало за България."