KBC Груп обяви създаването на клон на KBC Асет мениджмънт в България и същевременно стартира иновативен инвестиционен продукт. Това са фондове ExpertEase. Новосъздаденият клон ще подпомага продажбите на фондове, създадени от продуктовите звена на KBC Асет мениджмънт, както и ОББ Асет мениджмънт, и ще използва клоновата мрежа на ОББ и ДЗИ като канал за разпространение. Целта на фондовете ExpertEase е да съчетаят зоната на комфорт на клиента с конкретно инвестиционно решение. Тази иновативна инвестиционна философия се нарича "Инвестиране в зоната на комфорт" (CoZI).

Зоната на комфорт се определя не само от собствените знания и опит на клиента, от неговите финансови средства и цели, от продължителността на избрания инвестиционен период, но и от неговия толеранс към поемане на загуби.

"Инвестирането в зоната на комфорт" (CoZI) разширява конвенционалния подход, като включва аспекти, свързани с емоционалната страна на инвестициите. По време на лична среща с инвестиционен консултант от ОББ, клиентът и консултантът съвместно определят типа инвеститор, рисковия му профил и толерантността му към загуби, неговите цели и очаквания. След като се направи това, инвестиционното решение се управлява от специалистите на KBC Асет мениджмънт, които внимателно следят пазарните колебания и реагират адекватно, за да запазят инвестицията в рамките на параметрите на профила.

"С гордост можем да споделим, че КВС Асет мениджмънт е лидер по отношение на пазарния дял в Белгия и България. Компанията е в топ три в основните пазари, в които развива дейност. Убедени сме, че навлизането на КВС Асет мениджмънт на българския пазар ще укрепи присъствието на КВС Груп в страната и ще предложи иновативни продукти на клиентите на ОББ и ДЗИ", каза Йохан Лема, Главен изпълнителен директор на KBC Асет Мениджмънт. "Само 1 от 50 клиенти на ОББ използват инвестиционни фондове. За сравнение, в Белгия 1 от 5-ма клиенти на банката са клиенти и на управляващото дружество. Виждаме голям потенциал за растеж на българския пазар и целим 1 от 6-ма клиенти на банката да използват инвестиционни планове в следващите години", добави още той.

"Потенциалът на пазара на инвестиционни фондове са свободните средства на българите в депозитни и спестовни сметки, с лихва близка до 0%. Ножицата между лихвите по спестяванията и инфлацията намалява реалната доходност до отрицателни стойности. Затова инвестиционните фондове са подходяща алтернатива. При настоящия пазар на инвестиционни фондове от 1.5-2 млрд. лева, смятам, че е реалистично увеличение с 1-2 млрд. в близките 2 години, тъй като не можем да очакваме толкова бърза конверсия от депозити към инвестиционни продукти", обясни Петър Андронов, кънтри мениджър на KBC Груп в България.

Включването на поведенчески параметри в инвестиционните решения създава доверие и увереност за инвеститора, че остава в зоната си на комфорт с помощта на техники и експертиза, предоставени от мениджърите на фондове на KBC Асет Мениджмънт.

"Имаме наблюдение, че хората не приемат по едни и същ начин печалбите и загубите. Това е причината все повече да се фокусираме върху емоционалния аспект на инвестирането и върху персонализираното описание на инвеститорите. Това ни вдъхнови да предложим иновативен подход към инвестициите и към клиентите. Този нов подход нарекохме CoZI. CoZI означава не само че инвеститорите имат персонализиран портфейл с възвръщаемост, която отговаря на инвестиционните им цели, но също така осигурява спокойствие когато фондовият пазар се движи в положителна или отрицателна посока. За постигането на тази цел CoZI съчетава дългогодишен опит с нови научни открития ", допълни Франк Ван де Вел, Главен директор "Продажби и подпомагане на клиенти" на KBC Асет Мениджмънт.

"Клиенти от страните, в които оперира KBC Асет Мениджмънт, вече са инвестирали над 9,4 милиарда евро в ExpertEase фондове ", добави Катина Пейчева, генерален мениджър на клона на KBC Асет Мениджмънт в България и изпълнителен директор на ОББ Асет Мениджмънт. Подходът към инвестициите като емоционално, а не само рационално решение, дава ново изживяване на клиентите и осигурява качество, надвишаващо традиционната инвестиционна практика.