Сингапур представи пътна карта за укрепване на статута си на финансов център в Азия с цел да се увеличи този сектор с повече от 4% годишно и да се създадат хиляди работни места.

Първият фокус е да се насърчи употребата на нови технологии за повишаване на ефективността. Централната банка на Сингапур ще предприеме стъпки като сътрудничество с финансови институции за създаване на общи системи за услуги, включително електронни плащания, както и инвестиране в научноизследователска дейност за разработване на решения като "разпространение на счетоводни технологии" за междубанкови плащания и търговско финансиране.

"С технологията, трансформираща начина, по който се произвеждат, доставят и потребяват финансови услуги, критичният фактор е, че финансовият сектор на Сингапур също се трансформира, за да остане релевантен и конкурентен", каза централната банка на страната.

Централната банка също така ще разшири споразуменията за трансгранично сътрудничество с други финансово технологични центрове, за да помогне за развитието на Сингапур като база за стартиране на чуждестранни финтех стартъпи и ще използва технологиите за опростяване на регулаторното съответствие на финансовите институции.

Азиатската държава обаче е изправена пред сериозно предизвикателство - да постигне баланс между престоя в челните редици на технологиите и да гарантира, че технологията не е прекалено разрушителна за сектора.

"Технологията замъглява географията, а финансовите транзакции вече могат да се извършват все повече с приложения и интернет чрез нови финансови институции", казва Чуа Хак Бин, икономист в Maybank Kim Eng.

"Искате да насърчите тези неща да излетят, но същевременно искате да балансирате риска, че някои от тези нови технологии всъщност могат да бъдат разрушителни за вашите основни местни играчи", обясни той.