Когато се говори за негативното влияние на човечеството върху природата на прицел винаги са автомобилите. Много рядко обаче се говори за друг вид транспорт, който оказва не по-малко негативно влияние върху околната среда, а използването му нараства с бързи темпове.

Носителят на Пулицър Джак Майлс е посветил редица статии на темата за това как авиотранспортът допринася за климатичните изменения. За последно той засяга темата в статията "For the Love of Earth, Stop Traveling", публикувана в The Washington Post.

В нея авторът разказва как е използвал онлайн калкулатора на шведската неправителствена организация MyClitmate, за да изчисли колко вредни емисии ще бъдат изхвърлени в атмосферата по време на негово пътуване до Мароко.

Според данните за двупосочния полет на него и съпругата му негативният резултат върху околната среда ще бъде 7,6 тона въглероден диоксид.

За сравнение той посочва, че с жена му генерират средно около 14,9 тона въглероден диоксид при нормалните им ежедневни дейности за цяла година. В това число влиза използване на електричество, на наземен транспорт и изхвърлянето на отпадъци.

С други думи едно пътуване със самолет на по-дълго разстояние увеличава двойно въглеродния "отпечатък" на човек за цяла година.

От MyClitmate посочват, че на година чрез дейностите си човек не трябва да произвежда повече от 1,6 тона въглероден диоксид, ако иска да спре изменението на климата.

Това означава, че той има право само на един двупосочен полет между София и Лондон, например. Изчисленията от калкулатора показват, че пътуването със самолет между двете столици води до изхвърлянето на с 1,6 тона въглероден диоксид в атмосферата.

В същото време от организацията посочват, че средният обем на вредни емисии, произведени от дейностите на един гражданин на Европейския съюз, далеч надхвърлят нормата до 9,1 тона годишно.