Ако бюджетирането е нещо ново за вас, ето едно просто правило, към което можете да се придържате. То се казва 50-20-30.

Какво представлява това правило?

50% от вашия разполагаем доход трябва да отива за покриване на разходите ви за живот и стоки от първа необходимост. Тук се включват разходите за наем, сметки, хранителни стоки, плодове и зеленчуци, както и транспорт.

20% от дохода ви трябва да заделяте с финансови цели. Тук се включва спестяване, инвестиране и плащания за намаляване на задлъжнялостта ви (ако имате кредити като кредитни карти, потребителски кредити и др.).

30% от дохода ви можете да харчите за посрещане на изникнали нужди и задоволяване на желанията си. Това са всички неща които си купувате, защото искате, а не задължително защото имате нужда от тях.

Финансовите експерти припомнят, че 30-те процента са горна граница и не е задължително потребителите да харчат толкова много за задоволяване на желанията си. Вместо това те могат да повишат процента на втората група - за финансови цели.

Особено с пълна сила важи това за хора, които се доближават до своето пенсиониране и в среда, в която можем да очакваме ниска възвръщаемост от инвестициите си през следващото десетилетие (което ще изисква заделяне на по-големи спестявания за достигане на финансова независимост).

Самото начало на процеса на бюджетиране трябва да стартира с това да определите какъв е месечния ви доход и какви ще са средствата в различните групи при следването на това правило.

След това трябва да погледнете дали в групата на 50-те процента има достатъчно средства, за да покриете всичките си разходи от първа необходимост. Ясно е, че ако там средствата не стигат, ще трябва да ги допълните. Още по-ясно е, че ще посегнете към групата на 30-те процента (гъвкавите разходи).

На второ място, трябва да погледнете към месечните си разходи. Следете разходите си в продължение на месец и ги разхвърляйте в съответната група, към която принадлежат.

На следващо място прегледайте разходите си и се опитайте да ограничите тези, без които можете, ако групата на гъвкавите разходи превишава 30%.

Защо това правило работи?

Защото нещата са прости и финансите стават лесни и разбираеми за всички. То добавя към спестяванията, които често се подценяват от всички, до момента в който става вече невъзможно да се подсигурите за старините си или не ви си наложи някакъв спешен разход.