През последните години лихвите по депозитите у нас спаднаха осезаемо и достигната рекордно ниски нива, каквито не са виждани през последните 17 години.

Тази тенденция продължи да бъде в сила и през април, когато по данните на Българската народна банка (БНБ) средният лихвен процент по депозитите в левове е намалял с 0,78 процентни пункта до 0,39%.

Кои банки дават най-високи лихви по депозити през 2017 година?

Кои банки дават най-високи лихви по депозити през 2017 година?

Само при три доходността е над 1%

Статистиката на финансовата институция показва още, че за четвъртия месец на тази година доходността на срочните влогове на домакинствата в лева за срок над 1 ден до 1 година се е свила до историческо дъно - 0,20%. Това означава, че тя е 40 пъти по-малка от пика си преди 8 години, когато през май 2009 година достига 8,24 на сто.

За първите години след 2000-та средната лихва по депозитите на банките у нас се запазват в порядъка на около 3%. Нивото от 4 на сто показателят надхвърля в годината, в която България влезе в Европейския съюз (ЕС). В следващите 3 той прогресивно нараства.

След годините на глобалната финансова криза обаче доходността по влоговете започва да спада постепенно, като през 2013 година пада отново до равнището около 3 на сто.

Между 2015 и 2016 година средната лихва по срочните депозити на домакинствата се свива осезаемо от 1,61 за април 2015 година до 0,66% през същия месец на следващата.

*Данните за графиката са взети от статистиката на БНБ за осреднената лихва по срочните депозити на домакинствата в лева за срок над 1 ден до 1 година за месец април на годините от 2000 до 2017 включително.