През третото тримесечие 1 882.7 хиляди български граждани над 15 години са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 79.8%, са пътували само в страната, 14.8% - само в чужбина, а 5.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

В сравнение със същия период на 2017 г. общият брой на пътувалите се понижава с 5.5%, като тези пътували само в страната или само в чужбина намалява съответно с 8.3 и 3.1%, докато броят на пътувалите в страната и чужбина се увеличава с 56.8%.

Най-много са пътували през третото тримесечие българите на възраст 25 - 44 години - 844.6 хиляди души. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 65 и повече години - 84.4% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 18% от пътувалите в съответната възрастова група.

Структура на туристическите пътувания по цел в страната и чужбина

Снимка 390627

Източник: нси

По-голяма част от туристическите пътувания както в страната (61.5%), така и в чужбина (78.4%) са били с цел "почивка и екскурзия" .

През третото тримесечие на 2018 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 297.4 хил., или 87.0% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.7%, а на тези в чужбина - 56.8%.

Структура на разходите при туристическите пътувания в страната и чужбина

Снимка 390628

Източник: нси

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 43.2 и 31.1% .

През третото тримесечие на 2018 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 396.52 лв. в страната и 642.28 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 182.35 лв. в страната и 1 100.70 лв. в чужбина.